Psychoterapia Gestalt

psychoterapeuta gestalt

Należąca do nurtu terapii humanistyczno-egzystencjalnych – terapia Gestalt – jest jedną z najbardziej cenionych szkół psychoterapii. Jej nazwa wywodzi się od niemieckiego słowa gestalt – oznaczającego postać. Filozofia Gestalt opiera się przede wszystkim na opartym na wzajemnym szacunku – dialogu i uznaniu takich wartości jak godność drugiego człowieka oraz odpowiedzialność za własne życie. Psychoterapeuta Gestalt towarzyszy klientowi w znalezieniu jego własnych rozwiązań aktualnych życiowych problemów. Najważniejszymi narzędziami, służącymi zmianie utrwalonych nawyków i schematów postępowania są – poszerzanie świadomości na temat swojego życia, przeżywanie, doświadczanie i wyrażanie trudnych emocji oraz nauka nowych, bardziej adaptacyjnych wzorców zachowania.

Nurt Gestalt funkcjonuje w sposób wielopłaszczyznowy w przestrzeni społecznej: jest jednocześnie formą psychoterapii, kierunkiem w psychologii oraz filozofią życia. W naukowej charakterystyce określenie „gestalt” utożsamiane jest ze szkołą terapii, natomiast termin psychologia postaci stosuje się na określenie zaproponowanej przez szkołę berlińską – teorii percepcji. Filozoficzne inspiracje gestaltu odnaleźć można w psychoanalizie, fenomenologii, egzystencjalizmie oraz buddyzmie zen. Inspiracje psychologiczne gestalt czerpie głównie z psychoanalizy, wobec której jest jednak definitywnie różniący się.